Molecular art Cygnal Bioscience In English

För information:
0703-012346
lars.brive@cygnal.se
www.cygnal.se

Cygnal Bioscience startade i januari 2013 och är baserat i Göteborg. Målet är att bidra med kompetens inom kemi, biologi och projektledning. God personlig kontakt, engagerad och kreativ expertis och ett brett nätverk ligger till grund för verksamheten.

Grundare är Lars Brive, Docent och Fil. Dr. i kemi, med 20 års forskningserfarenhet inom kemi, strukturbiologi och bioinformatik vid Göteborgs Universitet, The Sanford-Burnham Medical Research Institute och The Scripps Research Institute i Kalifornien, och AstraZeneca i Mölndal. Applikationerna omfattar förståelsen för struktur och funktion för flera typer av proteiner (till exempel G-protein-kopplade receptorer (GPCR-er), kinaser, kärnreceptorer) via information om dess struktur samt data från nära och avlägsna homologer, dess interaktioner med andra proteiner och småmolekyler, samt databas-design och implementation och processning av stora datamängder. God erfarenhet av Linux-, UNIX- och Mac-system, Python, ICM, UNIX shell scripting, Spotfire, Igor, m.m.