Molecular art Cygnal Bioscience In English

För information:
0703-012346
lars.brive@cygnal.se
www.cygnal.se

Cygnal Bioscience erbjuder forskningskompetens och projektledning inom kemi, beräkningskemi, strukturbiologi, bioinformatik, processning av stora datamängder, IT och relaterade områden. Se Om oss för mer information, eller kontakta oss.

Våra konsulttjänster används till exempel för tillfällig kompetensbreddning, tillgång till spetskompetens, eller för rådgivning inom ovanstående områden

Exempel på uppdrag:

  • Planering, koordinering och uppstart av nya projekt
  • Sekvensbaserad och/eller strukturbaserad bioinformatik funktionsprediktion från sekvenshomologi, 3D-strukturer eller 3D-strukturprediktioner
  • Sammanställing, analys och presentation av stora datamängder (hundratals miljoner datapunkter) med avseende på många parametrar
Kontakta oss för att ställa frågor eller diskutera nya möjligheter!